• Es gestionen diferents tipus de Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial, ja sigui a nivell municipal, autonòmic o estatal.
  • Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat
  • Subvencions subjectes a convocatòries.