"CONSTRUCCIÓ DE CONSUM QUASI ZERO NZEB-PASSIVA"

Consideracions

ARQUITIR està conscienciat de la necessitat de l'estalvi i de l'ús eficient de l'energia arrel d'un viatge a Suïssa l'any 2009. Ser SOSTENIBLE implica consumir únicament l'energia estrictament necessària i entenem que un edifici que no parteixi d'aquesta premissa naixerà obsolet.

El mercat immobiliari ja comença a segmentar el PREU DE VENDA i LLOGUER en funció del seu consum energètic.

A nivell europeu s'ha publicat la Directiva 2010/31/UE i el seu text refós, on s'exigeix que a partir de l'any 2019 tots els nous edificis ocupats i de propietat pública siguin edificis de CONSUM QUASI NUL (nZEB), i que a finals de l'any 2020 tots els edificis nous de tots els estats membres hauran de ser de nZEB.

El seu principi de funcionament s'acosta molt al de les imatges: la cafetera conserva la calor per mitjà de resistències elèctriques: PRINCIPI ACTIU. El termo en canvi, conserva el calor gràcies al seu aïllament tèrmic: PRINCIPI PASSIU.

Video casa passiva certificada

Principis Passius

És un estàndard de construcció que combina un ELEVAT CONFORT INTERIOR, a l' hivern i a l'estiu, amb un consum mot baix d'energia, a un PREU ASSEQUIBLE. Tenen un alt grau d'aïllament, un control rigorós de ponts tèrmics i infiltracions d'aire.

i unes fusteries de qualitat, de forma que mitjançant la ventilació mecànica a través d'un recuperador de calor s'aconsegueix l'energia necessària per a la seva climatització sense necessitat de recórrer a cap altre sistema

El segell Passivhaus, originari d'Alemanya anys 90, és un estàndard internacional on es limita la demanda de calefacció inferior a 15 kWh/m2a i demanda de refrigeració inferior a 15kWh/m2a. Aconsegueix uns ESTALVIS ENERGÈTICS del 80%.

En l'actualitat existeixen més de 20.000 edificis construïts segons aquest estàndard en climes diversos, amb gran acceptació del públic i amb molt bons resultats tal i com demostren les monitoritzacions realitzades.

ArquiTIR col·labora amb altres professionals i empreses certificadores per tal d'obtenir la certificació energètica oficial segons l'estàndard Passivhaus.

Arquitectura Passiva PH

Aconsegueix el confort climàtic a través de la seva envolupant, porxos, galeries, orientació i dimensió de les obertures... combinades amb les condicions climàtiques reals de cada lloc: hores de sol, ombra, humitat, vent i

temperatura per treure el màxim profit. Amb una eina de càlcul específica es calcula el consum energètic durant tot un cicle complert: UN ANY i partir del seus resultats s'ajusten els seus paràmetres pel mínim consum.

Els edificis passius PH porten l'eficiència energètica a l'EXTREM.

Es per aquesta raó, que és tant important un bon disseny inicial, l'estudi dels detalls constructius i una bona planificació i execució d'obra.

Es realitzen ASSAIGS D'OBRA per controlar la quantia màxima d'infiltracions d'aire i assegurar un bon resultat a totes les parts involucrades. Test Blower Door.