• Que és la ITE? Inspecció Técnica de l'edifici. La seva finalitat és instituir un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges per tal de verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.
  • El procediment de la ITE > Inspecció visual de l’edifici, redacció de l'informe i qualificació de l'estat. > Tramitació i seguiment de l’expedient.
  • Quins edificis han de passar la ITE? > edificis plurifamiliars de més de 45 anys d'antiguitat. > si l'edifici o els habitatges de l'edifici es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació . > si ho determinen els programes o ordenances locals
  • Quan s'ha de passar la ITE? > Anteriors a 1930 -- Fins el 31 de desembre de 2012 > Entre 1931 i 1950 -- Fins el 31 de desembre de 2013 > Entre 1951 i 1960 -- Fins el 31 de desembre de 2014 > Entre 1961 i 1970 -- Fins el 31 de desembre de 2015 > A partir de 1971 -- Fins el 31 de desembre de l'any en que l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat