• Què és la diagnosi d'un edifici? La diagnosi d'un edifici és el document en el que es reflecteixen les conclusions extretes de la informació obtinguda d'un edifici mitjançant inspeccions, cales i anàlisis de proves. El principal objectiu de la diagnosi és determinar les causes de les patologies, valorar-ne la gravetat, i establir la urgència amb la que cal actuar-hi.
  • En què consisteix? Inspecció de l'edifici i aixecament de plànols Redacció del projecte de diagnosi de lesions Redacció del projecte de reparació dels danys Seguiment de l'obra Assessorament en matèria d'ajuts públics de foment de la rehabilitació