• Certificat d'eficiència energètica: Des de l'1 de jun de 2013, RD 235/2013 , per llogar o vendre un edifici, habitatge o local s'ha de disposar del Certificat d'eficiència energètica.
  • El certificat Energètic aporta, al comprador o llogater, , informació objectiva i transparent de la qualitat energètica del bé que vol comprar o llogar, la qual ha de figurar en la publicitat i s'ha de lliurar en la formalització del contracte.
  • Cada edifici disposarà d'una etiqueta on s'inclou el consum estimat d'energia i les emissions de CO2 associades. La lletra A significa que es tracta d'un edifici molt eficient i la lletra G un edifici molt poc eficient
  • ArquiTIR ofereix la seva experiència i coneixement per a la certificació energètica, utilitzant els diferents programes aprobats pel Ministeri d'Industria, Energia i Turisme (Lider, Calener, CE3X...)
  • El comportament energètic dels edificis passa a formar part del valor intrínsec dels immobles proporcionant als compradors, llogaters i usuaris una orientació relativa del seu consum energètic. En conseqüència, el mercat immobiliari segmentarà el preu de venda i lloguer en funcio del seu consum energètic.