• Què és la Cèdula d'Habitabilitat? La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.
  • És obligatòria? Tots habitatges han de tenir la cèdula d'habitabilitat vigent. És necessària per a la transmissió d'habitatges en venda, lloguer o cessió d'ús, i per a la contractació dels subministraments de l'habitatge (aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis). La cèdula d'habitabilitat té una vigència de 15 anys.
  • Com s'ha de tramitar la cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat? Abans de sol·licitar aquesta cèdula cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta està vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula i quan es va concedir.
  • Procediment > Inspecció de l'habitatge > Lliurament del corresponent certificat d'habitabilitat a la Direcció General d'Habitatge > La cèdula es rep per correu en un termini aproximat de 30 dies hàbils.