• Consisteix en la visita a un element ja construit, en la presa de mides i en la creació dels plànols on es defineixen la distribució, l'estructura, les instal·lacions, etc.
  • Aquests plànols són necessaris per aconseguir determinats documents i tràmits legals en els que es detallen les característiques de l'immoble o local.
  • També s'aixequen plànols per altres objectius, com ara : ajust d'un habitatge o altri per fer un estudi de viabilitat; com a document explicatiu cap a una tercera persona o entitat.